NOVINKY


Oznamujeme uživatelům bytu, že bude prováděna výměna indikátorů topných nákladů a osazení vodoměrů moduly. Žádáme Vás, abyste byli v uvedený čas doma a zpřístupnili radiátory a vodoměry. Přístup k otopným tělesům musí být volný tak, aby bylo možné provést výměnu ITN. Nesmí být zastavěný nábytkem nebo jinak omezený.

Vážení nájemníci, oznamujeme Vám, že proběhly potřebné úpravy na STA a ve všech obecních domech v Brně - Kohoutovicíc. Vše je připraveno pro příjem v systému DVB-T2.

Obyvatelstvo i ostatní uživatelé celkem vodné stočné
2003 44,68 20,90 23,78
2004 46,91 21,88 25,03
2005 48,79 22,77 26,02
2006 49,98 23,32 26,66
2007 49,98 23,32 26,66
2008 53,97 25,18 28,79
2009 56,68 26,45 30,23
2010 57,20 26,70 30,50
2011 60,17 28,06 32,11
2012 64,30 29,99 34,31 ...