NOVINKY


Odborná firma provádí těžkou technikou čištění odvodů srážkové vody za domy Voříškova 19,21,23. Z tohoto důvodu žádáme, aby občané neparkovali při nájezdu za domy Voříškova - zeleně označená část v přiložené mapě. V opačném případě bohužel budeme nuceni nechat auta odtáhnout.

Oznamujeme uživatelům bytu, že bude prováděna výměna indikátorů topných nákladů a osazení vodoměrů moduly. Žádáme Vás, abyste byli v uvedený čas doma a zpřístupnili radiátory a vodoměry. Přístup k otopným tělesům musí být volný tak, aby bylo možné provést výměnu ITN. Nesmí být zastavěný nábytkem nebo jinak omezený.