Vyúčtování služeb za rok 2020

07.04.2021


Vážení nájemnici obecních bytů,

v těchto dnech je Vám do schránek doručováno vyúčtování služeb za rok 2020.

Reklamaci můžete podat písemnou formou do 7.5.2021. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 31.7.2021.

Žádáme nájemníky, aby nedoplatky hradili až po vypršení reklamačního období, t.j nejdříve 7.5.2021. V případě zájmu o změnu výše záloh se osobně dostavte na pobočku bytové správy nebo využijte online formulář.

V případě zájmu o zaslání přeplatku na bankovní účet se dostavte osobně k vypsání formuláře na bytovou správu, pokud jste tak již dříve neučinili.

Ostatní přeplatky budou doručeny prostřednictvím poštovních poukázek nejpozději do 31.7.2021.