PROVOZ Bytové správy MOP BRNO, spol. s r.o.od 20. 4. 2020 do odvolání

22.04.2020


V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2020 č. 399 v souvislosti s coronavirovou nákazou COVID-19 je provoz Bytové správy MOP BRNO, spol. s r.o. ode dne 20.4.2020 do odvolání stanoven takto:

Úřední hodiny Bytové správy MOP BRNO, spol. s r. o.:

Pondělí 8:00 - 11:30 - 13:00 - 17:00 hodin

Středa 8:00 - 11:30 - 13:00 - 17:00 hodin

Vstup do budovy není volně přístupný. Vstupujte jednotlivě a frontu s rozestupy prosím vytvářejte před budovou.

Pro spojení s příslušným zaměstnancem použijte vyvolávací zařízení v prostoru vchodu. Do tohoto prostoru vstupujte výhradně pouze jednotlivě a s nasazenou rouškou.

Žádáme laskavě občany, pokud to situace dovolí, aby upřednostňovali svá podání telefonicky, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Nadále je v platnosti omezený režim pokladny. Platby realizujte přednostně bezhotovostně nebo složenkou. Pro informaci o bankovním spojení je možné kontaktovat příslušného zaměstnance telefonicky nebo e-mailem. Veškeré kontakty jsou k dispozici v sekci kontakty, příp. můžete kontaktovat pracovníka MOP BRNO, spol. s r.o. na tel. čísle: 547 381 060 pro získání informace o telefonním nebo e-mailovém spojení na konkrétního zaměstnance.