Omezení úředních hodin

12.10.2020

Úřední hodiny

bytové správy MOP BRNO, spol. s r.o.

po dobu trvání nařízení vlády

pondělí a středa

8:00-10:00 a 14:00-17:00