DŮLEŽITÉ ODKAZY

 • Žádost o pronájem bytu naleznete zde
 • Potvrzení žádosti o běžný obecní  byt naleznete zde
 • Žádost o uzavření nájemní smlouvy  na základě záměru obce naleznete zde
 • Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájmu bytu (výměna bytu) naleznete zde
 • Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu naleznete zde


  ZÁSADY UŽÍVÁNÍ BYTU

 • Zásady pro instalaci klimatizaci v bytě svěřeném MČ Brno-Kohoutovice naleznete zde
 • Zásady pro instalaci externích žaluzií v bytě svěřeném MČ Brno-Kohoutovice naleznete zde
 • Zásady pro zasklení lodžií v bytě svěřeném MČ Brno-Kohoutovice naleznete zde
 • Zásady řádného užívání bytu a  pronajatých nebytových prostor naleznete zde