Důležité odkazy

  • Žádost o pronájem bytu najdete zde (od 04/2020 v platnosti zde
  • Trvání na žádosti o byt najdete zde
  • Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na základě záměru obce najdete zde
  • Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájmu bytu (výměna bytu) najdete zde